TARTU, ESTONIA

5 elementiHaiguse arenemise protsessi saab seletada mitmest vaatenurgast. Olgu siinkohal peale kuue faasi teooria tutvustatud ka Hiina meditsiinist pärit viie elemendi filosoofilist kontseptsiooni.

Materiaalse maailma viis põhielementi on vesi, puu, tuli, maa ja metall. Nendevahelised sidemed tagavad elementide pideva liikumise ja muutumise. Viis elementi mõjutavad, kontrollivad ja ergutavad üksteist ning organeid ja süsteeme meie kehas, meie tundeid ja füüsilist aktiivsust.
Inimene elab loodusega tihedalt seotuna ja seepärast on loomulik, et inimese organsüsteeme mõjutavad kõik maakera ja universumi protsessid: kliima muutumine, päeva ja öö pikkus, geograafiline asukoht, samuti Päikese ja Kuu faasid. Meie kehas on olemas kohanemismehhanismid, mis on igal inimesel erinevad. Nii on inimese organite töö seotud paljude loodusest tulenevate teguritega.

Selle teooria puhul on tähtis, et iga element muutub ise ja soodustab teiste elementide muutumist. Iga element on järgmise algallikas, mille tegevusest ja kvaliteedist sõltub uue elemendi kvaliteet. Näiteks vesi on puuelemendi ema ja annab talle elu; puu on aga vee poeg – suhe on vastastikune. Kui vee-element
on liiga tugev, siis puu pidurdab teda; kui vesi on liiga nõrk, on ka temast kasvav puu nõrk ( pärilikkus!). Inimorganismile ülekantuna tähendab see, et organid alluvad üksteisele. Kui juhtub, et üks on liiga tugev, siis teine pidurdab teda, sest nii saavutatakse tasakaal.

Viie elemendi teoorial on peale sümptomite kõrvaldamise suur roll ka haiguste algallikate leidmisel ja õige ravitaktika määramisel. Teooriat tundes saab takistada ühe haiguse üleminekut teise vormi ja protsessi muutumist krooniliseks. Teooriat ei tasuks siiski võtta absoluutsena, vaid sümbolina, mis iseloomustab objekti (inimese) omadusi.

Inimest kui tervikut vaatlev arst küsib patsiendilt alati teatud küsimusi, näiteks millised on tema söömisharjumused (kas ta armastab jahedat, sooja või tulist toitu), millisel aastaajal ta end paremini tunneb, milliseid maitseid ta eelistab (kibe, magus, terav). Ja on teatud aspekte, mida patsient ise alati räägib, näiteks
millised on tema emotsioonid.

Tutvu Hiina meditsiini diagnostikatabeliga ja Inimese eluringi viie tsükliga dr.N.Trofimova raamatus “Paastuga terveks

Raamat on müügil Loodus BioSpa-s ja Biokliinikus, Raatuse 86, Tartus, hinnaga 10.- €.

Raamatut saab tellida ka posti teel saatmiseks!
Selleks palume täita kodulehel tellimisvorm. Vajuta siia!

Arhiiv
Rubriigid